ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104informationE-Service

ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการ/ ร้องเรียน-ร้องทุกข์/ ติดต่อสอบถามออนไลน์

โปรดสแกน QR โค้ด เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการ/ ร้องเรียน-ร้องทุกข์/ ติดต่อสอบถามออนไลน์ 


แชร์หน้านี้: