ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104informationแผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ครุภัณฑ์ 498 KB. 3
2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 178 KB. 5
3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 65 KB. 1
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 120 KB. 1
5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 63 KB. 1
6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 216 KB. 1
7 ยุทธศาสตร์ที่2 67 KB. 2
8 ยุทธศาสตร์ที่1 193 KB. 1
9 ส่วนที่1,2 120 KB. 2
10 สารบัญ 39 KB. 1
11 ปก 1.28 MB. 6


แชร์หน้านี้: