ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252informationการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง คืนน้ำใสให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยนายวาทิน โพธายะ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 8 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง คืนน้ำใสให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ จากเดิม กำหนดไว้ 2 จุด คือ 

1. ลำเหมืองกอไคร้ บริเวณหลัง รพ.ดอยสะเก็ด ถึงสุสานบ้านลวงใต้  พบวัชพืช ระยะทางประมาณ 350 เมตร

2. ลำเหมืองแม่ลาย ตั้งแต่บริเวณสะพานหน้าวัดรังสีสุทธาวาส (ลวงใต้) หลังศูนย์ อสม. ถึงบริเวณหลังบ้านนางรวิชา บุญธิมา ระยะทางประมาณ 300 เมตร

เป็น

1. ลำเหมืองกอไคร้ บริเวณหน้าโรงงานชินรดา การ์เม้นท์ จนถึงสุสานบ้านลวงใต้

2. ลำเหมืองบริเวณดอยสะเก็ด คอนกรีต ตลอดสาย

ซึ่งผู้รับผิดชอบจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการต่อไปแชร์หน้านี้: