เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
ไหกกิ่ง ไพฑูรย์ สอาเล้วน 20/03/66 - 19:09 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 0
การจอดรถมอเตอร์ไซสำหรับผู้มาติดต่อราชการ สุรกิจ คชสารทอง 10/03/66 - 20:51 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟกิ่งดับ มานิตย์ อินทร 21/02/66 - 12:40 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
ไฟกิ่งดับ มานิตย์ อินทร 18/02/66 - 20:41 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
เสียงรบกวนหลัง 22:00 อุทิศ มาดารี 17/02/66 - 22:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
สายไฟฟ้าชำรุด ภรธน ภิวัฒน์ธนโชค 15/02/66 - 18:27 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
แจ้งไฟกิ่งเสีย มานิตย์ อินทร 29/01/66 - 20:03 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่งชำรุด นางเรือนแก้ว เพ็ชรประกอบ 17/12/65 - 17:16 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
เสาไฟฟ้า​เอียงจะล้ม วัชระ​ กุล​เพชร​ประสิทธิ์​ 29/11/65 - 08:56 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 9
ไฟกิ่งดับ หฤทัย สุขยศศรี 21/11/65 - 18:47 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 6
ไฟฟ้าดับ วิไลรัตน์ ทุนกิจใจ 20/11/65 - 07:25 ไม่สามารถดำเนินการได้ 5
เศษหินจำนวนมากบนผิวถนน ดอยสะเก็ด รศ ดร ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 19/11/65 - 14:07 ไม่สามารถดำเนินการได้ 8
ไฟดับ ป้าปุก 18/11/65 - 10:24 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 3
ไฟกิ่งดับ ปิยะณัฐ เจริญศรีมติวงศ์ 18/11/65 - 07:31 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
โรงงาน ลิ้มศักดากุลอุตสหกรรมการเกษตร ปล่อยควันพิษและฝุ่นละอองที่เป็น มลพิษทางอากาศออกมา นายสมเพ็ชร คำฟู 11/11/65 - 15:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 16
ไฟกิ่งดับ กิตติศักดิ์ อินสม 11/11/65 - 09:05 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 5
ไฟกิ่งดับ กิตติศักดิ์ อินสม 04/11/65 - 13:52 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 3
หลอดไฟกิ่งชำรุด สุจิตรา สุจารี 03/11/65 - 19:31 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
ไฟกิ่งดับ กิตติศักดิ์ อินสม 31/10/65 - 08:51 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
ไฟกิ่งดับ กิตติศักดิ์ อินสม 31/10/65 - 08:46 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
ไฟดับ สิริยา พิชวงค์ 28/10/65 - 09:23 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
หลอดไฟเสีย ไขยยา 17/10/65 - 17:24 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 8
โทรศัพท์ไม่ติด - 05/10/65 - 14:21 11
ไฟกิ่งดับ กิตติศักดิ์ อินสม 02/10/65 - 16:48 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 7
ไฟกิ่งดับ กิตติศักดิ์ อินสม 23/09/65 - 09:00 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 7
1   2  

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร 053-495782 โทรสาร 053-291380
Email: dsk2542@gmail.com
Website: www.tambondoisaket.go.th