ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252markerติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
222 หมู่ 4 ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053-291-738 , 053-495-782

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 093-180-3222 (งานป้องกันฯ) ,

093-1301814 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) , 093-1301811 (กองช่าง)

โทรสาร : 053-291-380
อีเมลติดต่อสำนักงาน: dsk2542@gmail.com
อีเมลงานสารบรรณ: saraban@tambondoisaket.go.th


แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด