ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104markerติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
222 หมู่ 4 ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์: 093 180 3222
โทรสาร: 053-291-380
อีเมลติดต่อสำนักงาน: dsk2542@gmail.com
อีเมลงานสารบรรณ: saraban-tambondoisaket@lga.mail.go.th


แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด