ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252structureฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร 0 5349 5782 ต่อ 111

นายวาทิน โพธายะ

รองนายกเทศมนตรี
โทร 0 5349 5782 ต่อ 112

นางสาวภรธน ภิวัฒน์ธนโชค

รองนายกเทศมนตรี
โทร 0 5349 5782 ต่อ 113

นายสุพจน์ สมโพธิ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 0 5349 5782 ต่อ 114

ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ เมืองจันทร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0 5349 5782 ต่อ 114


แชร์ให้เพื่อน: