ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252structureฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

นายวาทิน โพธายะ

รองนายกเทศมนตรี

นางสาวภรธน ภิวัฒน์ธนโชค

รองนายกเทศมนตรี

นายสุพจน์ สมโพธิ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ เมืองจันทร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี


แชร์ให้เพื่อน: