ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104structureฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 053-495-782 ต่อ 111

นายนพดล รัฐศุภางค์

รองนายกเทศมนตรี
โทร. 053-495-782 ต่อ 113

นายพรชัย จิตต์ภักดี

รองนายกเทศมนตรี
โทร. 053-495-782 ต่อ 112

นายไมตรี เจริญทรัพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 053-495-782 ต่อ 114

นายวิรัตน์ ไลวรรณคำ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 053-495-782 ต่อ 114


แชร์ให้เพื่อน: