ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายธีระพงษ์ ศรีนุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนุพงษ์ ถาปัน

รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางพิกุลทอง จันทร์แก้ว

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 1

นายกิตติศักดิ์ อินสม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเรวัฒน์ อาจหาญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสิทธิชัย พิชวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายศุภชาติ ศรีสามยอด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 2

นายเกษม สกิจกัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายโกวิทย์ ชัยยะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมารุต สุดาคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุพัตร สอาดล้วน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


แชร์ให้เพื่อน: