ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมต้อนรับนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

  • 22 มีนาคม 2565
  • อ่าน 28 ครั้ง

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด มอบหมายให้ นายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมต้อนรับนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แชร์หน้านี้: