ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อประชาคมแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโพธิ์ทองเจริญ (วัดป่าตึงหลวง) หมู่ที่ 2

  • 17 มีนาคม 2565
  • อ่าน 24 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นำโดยนายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และนายธนายุทธ ทิพย์บุตร รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพัฒนากรประจำตำบลได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อประชาคมแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโพธิ์ทองเจริญ (วัดป่าตึงหลวง) หมู่ที่ 2
แชร์หน้านี้: