ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565

  • 11 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565ในด้าน EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA 9001 การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น และEHA 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเกียรติบัตรทั้ง 3 ด้าน
แชร์หน้านี้: