ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252hornประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

  • 27 มีนาคม 2567
  • อ่าน 53 ครั้ง

เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่เทศบัญญัติมีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
แชร์หน้านี้: