ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252hornข่าวประชาสัมพันธ์

การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ 12 ? 14 มิถุนายน 2567

  • 7 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 29 ครั้ง

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567
*** หากท่านใดมีความประสงค์จะนำวัคซีนไปฉีดให้กับสัตว์ด้วยตนเอง ให้นำภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดบรรจุน้ำแข็งมารับวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ ณ สถานที่ที่เทศบาลฯ จัดกิจกรรม***
แชร์หน้านี้: