ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252hornประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

  • 21 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 
เรื่อง การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล             
        ตามที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้รับขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล  
        บัดนี้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับลงทะเบียนไว้ โดยเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 11 ราย ดังรายชื่อข้างท้าย     
        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
แชร์หน้านี้: