ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252map locationข้อมูลในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

เลือกหมวดข้อมูล

บ้านไทลื้อ

  • 14 กุมภาพันธ์ 2565
  • อ่าน 672 ครั้ง

บ้านไทลื้อ หมู่ที่ 8 บ้านเมืองลวงใต้ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประวัติโดยสังเขปบ้านไทลื้อเมืองลวงใต้ ม.8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ในปี พ.ศ.2548 นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด โดยนายดาบตำรวจประดิษฐ์ สอาดล้วน ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีในสมัยนั้น ได้มีดำริว่าในหมู่บ้านลวงใต้ของเราควรจะมีศูนย์วัฒนธรรมแสดงสินค้าไทลื้อเป็นของหมู่บ้าน จึงได้ไปดูแบบอย่างจากศูนย์วัฒนธรรมบ้านสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาเป็นต้นแบบ และได้ออกแบบศูนย์วัฒนธรรมดังกล่าว โดยเป็นบ้านลักษณะแบบบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงโล่ง (เพื่อไว้แสดงสินค้า) มีเสาชั้นล่างทั้งหมด 70 ต้น (รวมฮ้านน้ำต้น) และ เสาชั้นบนทั้งหมด 48 ต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากทางเทศบาลฯ โดยใช้งบประมาณจำนวน 3,390,000 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2548 และแล้วเสร็จในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2548 รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือนเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ได้สร้างบริเวณที่ดินหน้าวัดรังสีสุทธาวาส (วัดลวงใต้) หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ บนเนื้อที่ประมาณ 136 ตารางแชร์หน้านี้: