ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้อราชการเร่งด่วน

  • 9 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 13 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
ท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ได้จัดประชุมข้อราชการเร่งด่วน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยมีรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด การดำเนินการจัดการแข่งขัน "กีฬาประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด" การดำเนินการรื้อถอนอาคารบ้านไทลื้อที่ชำรุดทรุดโทรม และโครงการเสาไฟฟ้าบาร์โค้ด เป็นต้น
นอกจากนั้นยังได้ติดตามเรื่องค้างดำเนินการต่างๆ ตามนโยบาย 4 ดี ที่ได้แถลงไว้กับสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการต่อไป เนื่องในโอกาสที่เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดครบ 1 ปี
แชร์หน้านี้: