ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจัดประชุมร้านค้าชุมชน

  • 9 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 8 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจัดประชุมเพื่อหาข้อยุติร้านค้าชุมชน โดยมี นายพรชัย จิตต์ภักดี และนายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นิติกรและเจ้าพนักงานฝ่ายจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าชุมชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แชร์หน้านี้: