ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจัดการประชุมคณะอนุทำงานปรับปรุง ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด คณะที่ 1 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • 9 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 9 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจัดการประชุมคณะอนุทำงานปรับปรุง ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด คณะที่ 1 โดยมีนายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อทำการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แชร์หน้านี้: