ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจัดการประชุมคณะอนุทำงานปรับปรุง ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด คณะที่ 1 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

  • 10 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 13 ครั้ง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจัดการประชุมคณะอนุทำงานปรับปรุง ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด คณะที่ 1 โดยมีนายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อทำการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
แชร์หน้านี้: