ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2567

  • 11 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 27 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2567 ในด้าน EHA 6000 การจัดการเหตุรำคาญ และEHA 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเกียรติบัตรรับรอง ทั้ง 2 ด้าน
แชร์หน้านี้: