ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • 14 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 59 ครั้ง

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 12 ? 14 มิถุนายน 2567 เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 12 ? 14 มิถุนายน 2567 เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
แชร์หน้านี้: